Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Continuum: Summer Lull Fails to Dampenen UAE Radio Listening

5 minut czytania | listopad 2018 r.

89% DOSTRAJA SIĘ DO RADIA CO TYDZIEŃ W III KWARTALE 2018 R.

Dubaj, ZEA - 5 listopada 2018 r: Według Nielsena, globalnej firmy zajmującej się pomiarami i analizą danych, 89% całkowitej populacji ZEA w wieku 10 lat i więcej dostroiło się do radia co tydzień w trzecim kwartale 2018 roku, co stanowi 2% mniej (221 000 słuchaczy) w zasięgu w porównaniu z poprzednim kwartałem. Pomiar trzeciego kwartału obejmuje wszystkie słuchania radia od 1 lipca do 30 września 2018 r., zbiegając się z najgorętszymi miesiącami roku w ZEA, długimi obchodami Eid al Adha i wakacjami szkolnymi, co łatwo wyjaśnia niewielki spadek słuchalności.

Badanie Nielsen UAE Radio Audience Measurement, które mierzy słuchalność 53 stacji radiowych w całym kraju wśród wszystkich osób powyżej 10 roku życia, wykazało również, że chociaż większość grup narodowościowych wykazała spadek słuchalności z powodu wakacji letnich, to Expat Arabs odnotowali wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponadto, odzwierciedlając wysoki poziom słuchalności wśród Emiratów Arabskich zaobserwowany w poprzednim kwartale, pomiar radiowy w III kwartale wykazał stały zasięg słuchania wśród Emiratów Arabskich (100%), którzy słuchają radia przez 7 godzin i 8 minut każdego tygodnia. Zasięg radia jest również wysoki wśród Arabów-ekspatów (100%) i mieszkańców Zachodu (96%), którzy słuchają go odpowiednio przez 7 godzin i 39 minut oraz 6 godzin i 46 minut tygodniowo.

Zasięg radia nadal różni się w zależności od lokalizacji. Abu Dhabi, po raz kolejny, wyprzedził wszystkie Emiraty w trzecim kwartale 2018 roku jako lokalizacja, w której radio jest najbardziej popularne (Abu Dhabi 99% zasięgu, w porównaniu do Sharjah 91% zasięgu i Dubaju 83% zasięgu). Podczas gdy Abu Dhabi i Sharjah były świadkami tej samej liczby słuchaczy dostrajających się do radia w skali tygodnia, co w poprzednich kwartałach, Dubaj odnotował spadek średniej tygodniowej słuchalności o 7%.

Biorąc pod uwagę, że prawie trzy czwarte mieszkańców Dubaju to niearabscy ekspaci, z których większość podróżuje w czasie letniej przerwy, możemy zrozumieć, dlaczego poziom słuchalności w Dubaju jest niższy w trzecim kwartale. Pomimo tego spadku, Dubaj nadal pozostaje bardzo silnym ośrodkiem słuchania radia, z 2,4 milionami słuchaczy, którzy słuchali go co tydzień w trzecim kwartale roku.

We wszystkich dotychczasowych kwartałach Nielsen stwierdził, że w dni powszednie występują niezmiennie trzy godziny największej słuchalności (między 7.00 a 10.00, 14.00 a 16.00 oraz 18.00 a 21.00). Zaskakującym wnioskiem jest wysoki poziom zaangażowania w radio, który występuje znacznie później w ciągu dnia. W trzecim kwartale konsumpcja radia w godzinach 20.00-12.00 była wyższa niż w pozostałych godzinach szczytowych w ciągu dnia. Wysoki poziom zaangażowania w radio w tym czasie był głównie sterowany przez słuchaczy w Abu Dhabi i Dubaju, głównie w wieku 24-44 lat.

Radio nadal ma największy zasięg wśród osób o wyższych dochodach. W przypadku wyższych poziomów dochodów, klasy społecznej AB (zarabiającej 30 000 lub więcej AED miesięcznie) i klasy C1 (zarabiającej 10 000 - 30 000 AED miesięcznie), penetracja jest niemal powszechna, osiągając odpowiednio 98% i 91% tych słuchaczy. Radio ma mniejszy zasięg wśród osób o najniższych dochodach miesięcznych, klasy społecznej DE, jednak nadal jest słuchane przez 82% tej grupy demograficznej.

"Letnie miesiące w regionie Zatoki Perskiej są szczególnie trudne dla wielu branż, ponieważ mieszkańcy wyjeżdżają za granicę, aby uciec przed pustynnym upałem i skorzystać z długich wakacji szkolnych, a turyści przyjeżdżają w mniejszej liczbie. Budżety marketingowe kurczą się w tym czasie, a zachowania ludzi wobec mediów ulegają zmianie. Nasze wyniki RAM w III kwartale 2018 r. pokazują wyzwania związane z tym okresem - słuchalność spada, a Dubaj ze swoją ciężką populacją ekspatów, otrzymuje najbardziej znaczący hit. Pomimo tego wpływu, nadal widzimy wysoki poziom słuchania z 54,3 milionami godzin radia słuchanego we wszystkich siedmiu Emiratach w przeciętnym tygodniu, a z słuchaczami każdy dostraja się do niego średnio przez 7 godzin 18 minut każdego tygodnia - powiedziała Sarah Messer, Director Media - Arabian Peninsula and Pakistan, Nielsen. Messer dodała: "Pomimo podróżujących mieszkańców ZEA w tych miesiącach, radio w kraju jest prężne i wyraźnie jest medium go-to dla odbiorców mediów w ZEA."

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) to globalna firma zajmująca się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na naukowym rygorze i innowacyjności, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi stoją media, reklama, handel detaliczny i branża dóbr szybkozbywalnych.

Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O BADANIACH SŁUCHALNOŚCI RADIA W UE (RAM) ZEA RAM zaczyna się od mocnych podstaw w postaci ciągłego badania Establishment Survey, które obecnie składa się z 23 920 wywiadów bezpośrednich we wszystkich siedmiu emiratach w ZEA. Badanie Establishment Survey pozwala Nielsenowi określić dynamikę populacji i zapewnić, że gromadzone dane radiowe są zrównoważone i reprezentatywne. W badaniu zastosowano metodologię "hybrydowego dziennika", wprowadzając zarówno tradycyjny dziennik papierowy, jak i innowacyjny dziennik elektroniczny dla respondentów, aby zmierzyć solidne informacje na temat słuchania radia. Co kwartał 2100 osób w wieku 10 lat i więcej, reprezentujących wszystkie narodowości i języki w emiratach, jest proszonych o zapisywanie swoich aktywności związanych ze słuchaniem radia przez siedem kolejnych dni. W wybranym przez siebie formacie dziennika zapisują oni swoje słuchanie w 15-minutowych przedziałach czasowych przez cały tydzień. Dane Nielsena dotyczące ZEA RAM obejmują szereg danych demograficznych i dotyczących stylu życia, które można połączyć z wszystkimi pomiarami zachowań słuchaczy radia, w tym demografii gospodarstw domowych, rankingu programów, czasu spędzonego na słuchaniu, urządzeń używanych do słuchania, miejsca słuchania, raportów ebb i flow oraz lojalności wobec stacji. Wysokiej jakości waluty medialne na całym świecie są poddawane audytowi, a RAM Nielsena w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie stanowi wyjątku, będąc audytowanym przez firmę usług profesjonalnych PwC. Zespół ds. pomiaru widowni PwC ściśle monitoruje działania pomiarowe Nielsena i bada metodologię, którą Nielsen wykorzystuje do przygotowania oferty UAE RAM oraz zapewnia niezależne zapewnienie co do zastosowania metodologii w obliczaniu i raportowaniu danych UAE RAM. Więcej informacji na temat UAE RAM można znaleźć na stronie www.nielsen.com/uae-ram.

Kontakt

Nielsen

Zizie Wahid

zizie.wahid@nielsen.com