Centrum wiadomości >

PROMOCJA CYFROWA JEST LEPSZA OD OCENY REKLAMY CYFROWEJ PRZEZ NIELSENA

8 minut czytania | Mila Lubis | Luty 2018
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Nie ma mowy o dziennikarzach i redaktorach:

  • Firma Nielsen zaprosiła dziennikarzy i redaktorów, aby ci stworzyli specjalną metodologię badań firmy Nielsen, która pozwala na wykorzystanie danych firmy jako źródła informacji.
  • Aby ułatwić korzystanie z danych referencyjnych Nielsena, należy nawiązać kontakt z firmą Nielsen w celu uzyskania szczegółowych informacji.
  • Firma Nielsen posiada w swojej bazie danych dane, które mogą być wykorzystane przez klientów.

PROMOCJA CYFROWA JEST LEPSZA OD OCENY REKLAMY CYFROWEJ PRZEZ NIELSENA

Media Cyfrowe w połączeniu z Mediami Konwencyjnymi.

Studi Kasus Pemirsa Digital dengan Pemirsa Televisi dan Media Cetak

Wyznaczanie docelowej publiczności w mediach cyfrowych.

Dżakarta, 14 lutego 2018 r. - Nie wszyscy wiedzą, jak media cyfrowe wpływają na media konwencjonalne. W tym celu należy wybrać kombinację mediów, która będzie działać przez cały rok. Generacja Z (10-19 lat). 97% osób z pokolenia Z korzysta z telewizji, 50% z Internetu, 33% z radia, 7% z telewizji kablowej, a 4% z innych mediów. W przypadku pokolenia wojskowego (20 - 34 lata) 96% osób ogląda telewizję, a 58% korzysta z internetu. Kolejna grupa to pokolenie X (35-49 lat), które ogląda telewizję (97%), słucha radia (37%) i korzysta z internetu (33%). Z kolei 95% osób z pokolenia Baby Boomers (50-64 lata) ogląda telewizję, 32% słucha radia, a 9% korzysta z internetu. Dane te pochodzą z badań Nielsena w Indonezji.

Dlatego też, w każdym pokoleniu istnieje możliwość skorzystania z Internetu. W związku z tym, wieloekranowość w połączeniu z mediami cyfrowymi jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki. Telewizja łączy się z internetem w 42%, a media cyfrowe w 71%. Czas korzystania z mediów cyfrowych wydłużył się o dwa lata i wynosi 1,52 (2014) do 3,8 (2017). W związku z tym, długotrwałe korzystanie z mediów konwencjonalnych nie jest równoznaczne z dużym obciążeniem.

Dzięki temu, że media cyfrowe są dostępne dla wszystkich pracowników, mogą oni opracować strategię promocji w mediach cyfrowych. Czy w związku z tym, że przedstawiciele branży wykorzystują media cyfrowe do tworzenia nowych produktów, mogą mieć pewność, że ich cele zostaną osiągnięte?

Badania Nielsen Consumer Media View i Digital Ad Ratings (DAR) przeprowadzone w mediach Kompasu pozwoliły ustalić, jak bardzo materiały z cyfrowej wersji Kompasu (Kompas.com) różnią się od tych z wersji surowej. Badania przeprowadzone przez Nielsen, takie jak DAR i Consumer Media View (CMV) pokazują, że największa liczba użytkowników Kompas.com należy do pokolenia millenialsów (21-34 lata) i pokolenia X (35-49 lat). Są oni obecni na wielu polach tematycznych, takich jak biznes, ekonomia i gospodarka. Główną grupą docelową jest Kompas digital (Kompas.com), a także Kompas surat kabar, w którym drużyna ma 35 lat.

Badanie Nielsen DAR przeprowadzone w EMTEK Digital Media (bola.com i bintang.com), pokazuje, że największą popularnością cieszą się media telewizyjne i cyfrowe. Z badań wynika, że większość z nich nie korzysta z telewizji cyfrowej (54%), podczas gdy większość z nich korzysta z telewizji (SCTV/Indosiar). Jeśli chodzi o kontakty z innymi graczami, to udział graczy online (Bola.com) jest mniejszy niż udział graczy w telewizji (47%).

W wielu sektorach przemysłu, w których można opracować strategię dla mediów cyfrowych, nie ma wątpliwości, że to, co dzieje się w mediach cyfrowych, nie jest równoznaczne z tym, co dzieje się w mediach konwencjonalnych. Media cyfrowe zawierają w sobie wiele różnych czynników, które mają wpływ na budżet, takich jak koszt za kliknięcie (CPC), koszt za tysiąc wyświetleń (CPM), koszt za pobranie (CPD) i inne.

W związku z kompleksowym podejściem do mediów cyfrowych, nie ma możliwości, aby zwiększyć efektywność mediów cyfrowych, a tym samym nie ma możliwości, aby zwiększyć wpływ na przemysł. 

Memahami Konsumen Digital dengan Digital Ad Ratings (DAR)

Badanie Nielsen Digital Ad Ratings (DAR), w którym wzięło udział ponad 3000 kampanii cyfrowych w Azji Centralnej w 2015 roku, pozwoliło Nielsenowi na stworzenie benchmarku On-Target w branży cyfrowej. Wskaźnik On-Target to suma wpływów, które są przekazywane do głównego celu, w porównaniu z całkowitą liczbą wpływów, które są przekazywane w momencie, gdy kampania cyfrowa się rozwija.

W Indonezji odnotowano stały wzrost wskaźnika on-target w grupie kategorii i kategorii mediów cyfrowych. Kategoria Produktów Konsumenckich (CPG) osiągnęła wynik 78%, z czego 69% przypada na komputery stacjonarne, a 80% na urządzenia mobilne. W oparciu o standard mediów cyfrowych, Nielsen wybrał platformy i sieci medialne (cel 43%) oraz strony internetowe (cel 60%).

LAMPIRAN INFORMASI TENTANG DIGITAL AD RATINGS (DAR)

Badanie Nielsen Digital Ad Ratings (DAR), w którym wzięło udział ponad 3000 kampanii cyfrowych z Azji Centralnej w 2015 roku, pokazuje, że w połowie 2017 roku 93% kampanii cyfrowych będzie miało zasięg mobilny, Drukarki mobilne są w stanie osiągnąć zamierzony cel, nawet jeśli jest on wyższy niż w przypadku komputerów stacjonarnych i cyfrowych, niż w przypadku komputerów stacjonarnych (Tabela 1).

Badanie Nielsen Digital Ad Ratings Benchmark and Findings jest narzędziem służącym do oceny efektywności indywidualnych kampanii reklamowych, które są wyświetlane w sposób ciągły na różnych platformach cyfrowych, stacjonarnych i mobilnych, w zależności od demografii, czynszu, kategorii i miejsca zamieszkania (przychody, platforma/wyłącznik).

W całej Azji Centralnej (Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur i Tajlandia) w ciągu ostatnich 18 i 49 lat liczba użytkowników cyfrowych wzrosła do 85%, co oznacza, że są oni aktywni na platformach mobilnych, cyfrowych i stacjonarnych. W 2016 roku 70% firm korzystających z komputerów stacjonarnych i 66% z urządzeń mobilnych nie ma prawa do korzystania z usług.

Jeśli chodzi o kampanię cyfrową w wieku 21-34 lat, kampania mobilna jest o 32 punkty procentowe lepsza od stacjonarnej (78% w porównaniu do 46% w przypadku platformy mobilnej).

"W Azji Centralnej, w związku z rozwojem technologii mobilnych, w pierwszej kolejności wykorzystywane są urządzenia mobilne" - mówi Aimee Gerry, dyrektor działu cyfrowego w Azji Południowo-Wschodniej i Północnej w firmie Nielsen. "Pomimo tego, że rynek komputerów stacjonarnych w przeszłości był bardzo popularny, a jego celem było stworzenie możliwości korzystania z usług dostępnych na urządzeniach mobilnych, to w przyszłości może on stać się miejscem, w którym będzie można dokonywać zakupów. Należy pamiętać, że użytkownicy telefonów komórkowych mogą korzystać z platformy mobilnej, aby stworzyć osobistą platformę dla swoich podopiecznych i sprawić, że będą oni mieli dostęp do swoich koneksji".

W zależności od kategorii produktu, drużyna z sektora komputerów i elektroniki oraz biznesu i rzemiosła, będzie musiała w ciągu kilku dni dokonać oceny, czy jej wynik jest zadowalający, czy też nie - 75% lub 73%, a w przypadku drużyny z sektora komputerów i elektroniki - 56% lub 55%. (Lihat bagan 2).  

W Indonezji, Nielsen Digital Ad Ratings (DAR) jest w stanie wybrać branżę, w której istnieje zapotrzebowanie na większą ilość mediów cyfrowych, ponieważ produkty z tej branży będą się zmniejszać w zależności od tego, jakie są ich cele.

Na podstawie wyników badania Nielsen On-Target Benchmark w Indonezji, w podziale na kategorie, można stwierdzić, że w kategorii Biznes i Konsumenci jest 78 osób, w tym 92 osoby na komputerach stacjonarnych i 55 osób na urządzeniach mobilnych.

W kategorii Produktów Konsumenckich (FMCG) odnotowano 81 osób, z czego 69% to osoby korzystające z komputerów stacjonarnych, a 80% z telefonów komórkowych.

Tabela 1. Azja Południowo-Wschodnia Docelowe wskaźniki (dane demograficzne)

Tablica 2. Azja Południowo-Wschodnia Benchmarks On-Target (kategoria reklamodawców)

Tablica 3. Indonezja Wskaźnik realizacji celu

Tentang Nielsen Digital Ad Ratings Benchmark Report Southeast Asia

W tym badaniu zebrano dane dotyczące około 3.000 kampanii w Indonezji, Malezji, Filipinach, Singapurze i Tajlandii, które odbyły się 30 czerwca 2017 r., w czasie gdy minimalny czas trwania kampanii wynosił 30 dni. Obserwatorzy stwierdzili, że w jednym miejscu znajduje się ponad 5.000 osób, a wśród nich są osoby, które mają prawo do swobodnego poruszania się po mieście. Liczba zawodników wynosi 30, co oznacza, że nie będą oni mieli problemów z utrzymaniem stałego poziomu zatrudnienia. Liczba docelowa to liczba mieszkańców, która obejmuje populację, która jest mniejsza niż liczba mieszkańców w całej drużynie. Aby uzyskać więcej informacji, należy wybrać jedną z grup docelowych, do których należą poszczególne kategorie i grupy docelowe. Dane te zostały zebrane w celu umożliwienia obserwacji miejsca, w którym znajduje się drużyna, a także w celu uwzględnienia jej wpływu na środowisko naturalne. Jest to reprezentacja zespołu, który jest reprezentowany w sposób proporcjonalny i statystyczny.

Tentang Nielsen Digital Ad Ratings

Badanie Nielsen Digital Ad Ratings (DAR) jest badaniem rynku reklamy cyfrowej w całej Azji Tengarskiej, w którym bierze udział ponad 3.000 kampanii reklamowych, które zostały wyemitowane w Azji Tengarskiej w połowie 2015 roku. Większość (93%) kampanii w regionie Azji Centralnej to kampanie mobilne. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że w celu osiągnięcia zamierzonego celu, klienci muszą mieć pewność, że ich działania są zgodne z oczekiwaniami, a nie z oczekiwaniami klientów, którzy nie mają dostępu do cyfrowych kampanii.

Laporan Tolok Ukur Nielsen DAR meliputi data normatif:

  • Demografis: Kelompok usia / gender
  • Wynajem pracowników, którzy są zatrudnieni w firmie, a nie w firmie, do której należą.
  • Kategorię tę można określić na podstawie danych firmy Nielsen Ad Intel.
  • Penerbit tayangan vs platforma / jaringan iklan
  • Lingkup desktop vs seluler

Tentang Nielsen Consumer Media View

Dane na temat konsumenów pochodzą z badania Nielsen Consumer Media View, które zostało przeprowadzone w sposób ciągły. Badanie przeprowadzono w 11 miastach Indonezji, a wzięło w nim udział ponad 16 000 osób.

Tentang Nielsen

Firma Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się badaniami i analizą danych, która dostarcza informacji na temat rynku i rynku w całym kraju. Dzięki temu, że posiadamy dane wywiadowcze Nielsen oraz inne dane, możemy zwiększyć liczbę klientów w kraju, a także określić, które z nich są aktualne, które są aktualne w przyszłości, a które są dostępne na rynku. W ciągu ostatnich 90 lat firma Nielsen dostarczała danych i analiz na temat nowych i innowacyjnych badań, a w przyszłości będzie również dostarczać informacji na temat rosnącej liczby klientów z branży konsumenckiej, medialnej, medialnej, prasowej i telekomunikacyjnej oraz z branży budowlanej. Nielsen, największa firma z listy S&P 500, prowadzi badania w mniej niż 100 krajach, w których mieszka mniej niż 90 osób. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę www.nielsen.com.