Centrum informacyjne > Wydarzenia

Women in Nielsen uruchamia pierwszy wirtualny globalny szczyt liderów

3 minuty czytania | wrzesień 2021

Firma Nielsen rozpoczęła niedawno swój pierwszy w historii globalny, wirtualny szczyt przywódczy WIN Rising Leaders. Prowadzone przez Women in Nielsen (WIN) Business Resource Group wydarzenie obejmowało prezentacje, panele, mikro-mentoring i warsztaty rozwoju umiejętności dla ponad 1000 pracowników Nielsena z 37 krajów.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były upełnomocnione kobiety, które upełnomocniają kobiety i zgromadziła ona +70 prelegentów i mentorów, którzy uosabiali ten temat zarówno z Nielsena, jak i spoza niego.

"Te ostatnie kilka lat było wyzwaniem dla wszystkich, a szczególnie dla kobiet i mniejszości. Wszyscy pracowaliśmy w trudnych warunkach, które ciągle się zmieniają. W rezultacie nie byliśmy w stanie zebrać się razem, świętować i dzielić się swoimi historiami tak często, jak byśmy chcieli" - powiedziała Sandra Sims-Williams, Chief Diversity Officer w firmie Nielsen i sponsor wykonawczy Women in Nielsen Business Resource Group. "Ten szczyt zaoferował nam możliwość wzajemnego inspirowania się, wzmacniania poczucia wspólnoty, tworzenia nowych połączeń i co najważniejsze - zapewnienia dostępnych możliwości rozwoju przywództwa dla osób na wszystkich szczeblach organizacji".

Wielka migracja roku 2020 do pracy zdalnej zmieniła wszystko - od tego, jak pracownicy ustalali priorytety swoich dni, po sposób uczenia się, a nawet ścieżki kariery. Kobiety zostały szczególnie dotknięte przez pandemię, ustawiając z powrotem postępy poczynione w kierunku parytetu płci w sile roboczej. Według ostatnich obliczeń National Women's Law Center, kobiety będą potrzebowały prawie dziewięciu kolejnych lat przyrostu miejsc pracy na poziomie z ostatniego miesiąca, aby odzyskać prawie 3 miliony miejsc pracy netto, które straciły od lutego 2020 r. 

"Jeśli chcemy wywrzeć wpływ i pomóc w zamknięciu luki między płciami, możemy zacząć właśnie tutaj, w naszej własnej społeczności" - powiedziała Laurie Lovett, Chief People Officer w Nielsen. "Ten szczyt jest jednym z wielu zasobów i możliwości rozwoju zawodowego wspieranych przez nasze zespoły ds. Różnorodności, Równości i Włączenia oraz Talentu i Rozwoju, aby pomóc zlikwidować tę lukę". 

Dziś 43% liderów Nielsena to kobiety, co stawia firmę na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest 46% kobiet w kierownictwie do 2023 roku. Wraz z odnowionym zobowiązaniem do walki z dyskryminacją i nowymi wartościami: Inclusion-Courage-Growth, Nielsen kontynuuje działania mające na celu stworzenie bardziej integracyjnego i sprawiedliwego miejsca pracy dla kobiet. Ostatnie inwestycje obejmują ponowne uruchomienie Diverse Leadership Network, programu rozwoju przypominającego MBA dla talentów w średnim wieku, LANDIT, technologii personalizowanej ścieżki kariery zaprojektowanej w celu zwiększenia sukcesu i zaangażowania kobiet i grup zróżnicowanych, oraz HIM For HER, organizacji skupiającej się na przyspieszeniu różnorodności w zarządach.

"Szkicując WIN Rising Leaders, wiedziałyśmy, że chcemy stworzyć coś, co odpowie na potrzeby współpracowników na wszystkich poziomach, a także umieści Nielsena na mapie jako firmę akademicką dla kobiet" - powiedziała Tuesday Hagiwara, WIN North America Co-Lead i dyrektor ds. komunikacji w Nielsenie. "Wydarzenie wymagało wsparcia kadry kierowniczej w całej firmie Nielsen, w całej społeczności BRG oraz od tak wielu naszych sojuszników i partnerów. Odpowiedzią na naszą prośbę o wsparcie było przytłaczające, rozbrzmiewające 'TAK'." 

Podczas wydarzenia miały miejsce następujące wydarzenia i prelegenci, a także zebrano prawie $3.6K dla Girl Rising, globalnej organizacji non-profit zajmującej się edukacją dziewcząt i równością płci.