02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Trendy w podręcznikach: Jak studenci amerykańskich szkół wyższych pozyskują materiały do nauki

3 minuty czytania | Sierpień 2016 r.

Każdy, kto był ostatnio na kampusie uniwersyteckim, może powiedzieć, że platformy cyfrowe i urządzenia fundamentalnie zmieniły doświadczenia studentów i absolwentów. Jednak bardzo stary format - tradycyjny drukowany podręcznik - nadal pozostaje najpopularniejszym formatem materiałów szkoleniowych wśród amerykańskich studentów.

Ponad dwie trzecie (69%) całkowitych wydatków na podręczniki kursowe nadal przeznaczane jest na materiały drukowane - wynika z danych raportu Nielsena U.S. Student Attitudes Towards Content in Higher Education.

Badanie, które zostało oparte na danych pochodzących z wywiadów z ponad 1800 studentami dwu- i czteroletnich instytucji akademickich, wykazało, że około 39% wydatków przeznaczanych jest na nowe materiały drukowane, 17% na materiały używane i 13% na materiały wynajmowane.

Zaledwie 31% wydatków studentów na materiały szkolne przeznaczanych jest obecnie na formaty cyfrowe (22% zakupów cyfrowych i 9% wypożyczeń cyfrowych).

Dlaczego druk jest nadal tak popularny? W dużej mierze dlatego, że studenci twierdzą, że jest to wciąż lepszy format w kluczowych obszarach, w tym łatwości czytania i łatwości podkreślania/anotowania.

Jednak materiały cyfrowe mają też swoje zalety - studenci twierdzą, że są łatwiejsze do przenoszenia, bardziej przyjazne dla środowiska i lepiej nadają się do wprowadzania elementów takich jak animacje.

Korzystanie z cyfrowych materiałów kursowych może częściowo wynikać z ogólnych trendów dotyczących urządzeń. Około 88% studentów nadal korzysta z komputera stacjonarnego, laptopa lub urządzenia hybrydowego do odrobienia przynajmniej jednego kursu, podczas gdy zaledwie 32% używa tabletu. Potencjał wzrostu mają jednak telefony komórkowe - ponad połowa studentów twierdzi, że obecnie używa smartfona do odrabiania lekcji w ramach co najmniej jednego kursu.

Chociaż studenci są podzieleni w kwestii korzystania z urządzeń i preferencji dotyczących formatów, jeśli chodzi o materiały kursowe, jedna rzecz jest prawie uniwersalna: świadomość kosztów. Studenci szkół wyższych są bardzo selektywni w nabywaniu materiałów kursowych ze względu na ograniczony budżet.

Księgarnie uniwersyteckie pozostają najważniejszym kanałem sprzedaży detalicznej w przypadku zakupu podręczników do co najmniej jednego przedmiotu. Około 34% studentów twierdzi, że korzysta ze sklepu uczelnianego (online i offline), przy czym jako główne korzyści wymienia się wygodę i szybkość dostawy. Amazon jest drugim najczęściej wykorzystywanym kanałem zakupu (28% studentów).

Jednak zniechęcające koszty skłoniły studentów do poszukiwania alternatywnych metod pozyskiwania tekstów, takich jak pożyczanie, wypożyczanie lub nielegalne pobieranie materiałów (16% osób, które nie kupują materiałów do danego kursu, twierdzi, że nielegalnie pobierało materiały z serwisów torrentowych).

Jednym ze stosunkowo nowych formatów, który może przyspieszyć przejście na technologię cyfrową, a jednocześnie pomóc w obniżeniu kosztów, są otwarte zasoby edukacyjne (OER). Jeden na czterech studentów powiedział, że jeden z ich kursów wymagał użycia zasobów OER, które są legalnie wolne do użycia i rozpowszechniania innym na publicznych stronach wymiany plików.

Innym podejściem cyfrowym jest wykorzystanie systemów zintegrowanego nauczania (ILS). Te platformy cyfrowe zapewniają interaktywne treści instruktażowe oparte na konkretnych potrzebach i tempie postępów każdego ucznia. Trzech na pięciu studentów korzystało z systemu ILS podczas co najmniej jednego kursu. Jednolicie wysoko oceniono takie funkcje, jak pomoc w nauce do egzaminów, ułatwianie wykonywania zadań i lepsze przygotowanie do zajęć - 64% studentów poleciłoby to podejście.

W ostatecznym rozrachunku może to oznaczać, że podręczniki drukowane mogą nie zostać wyparte przez podręczniki cyfrowe, ale zamiast tego mogą zostać zastąpione przez coś zupełnie innego. Jednakże, dzięki dokładnemu poznaniu zachowań studentów w zakresie studiowania i nauki, wydawcy akademiccy i sprzedawcy mogą wyprzedzić te trendy.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.