Centrum wiadomości >

Wstępne testy przeprowadzone przez ANA we współpracy z Nielsenem pokazują wyraźną drogę do indywidualnych ocen komercyjnych.

3 minuty czytania | luty 2010

Luty 11, 2010 - Nowy Jork NY - ANA (Association of National Advertisers) Television Advertising Committee i The Nielsen Company ogłosiły dzisiaj, że po pomyślnym zakończeniu dwóch pierwszych faz testu In-Home Commercial Ratings, istnieje obecnie potencjalna ścieżka dostarczania indywidualnych ratingów komercyjnych (zwanych również ratingami komercyjnymi dla poszczególnych marek). 

Obecnie oglądanie reklam jest zgłaszane jako średnia wszystkich minut reklam oglądanych na żywo lub w trakcie odtwarzania podczas danego programu telewizyjnego. Aby określić techniczną możliwość tworzenia przez Nielsen indywidualnych ratingów reklam, reklamodawcy uczestniczący w tym badaniu zakodowali swoje reklamy przy użyciu tej samej technologii, którą Nielsen stosuje do pomiaru liczby osób oglądających programy telewizyjne, aby zmierzyć liczbę osób oglądających poszczególne reklamy.

Wnioski z dotychczasowych badań obejmują:

  • Biorąc pod uwagę wysokie wskaźniki dokładności w teście, technicznie możliwe jest zmierzenie oglądalności reklam w domu.
  • Wymagane są dodatkowe testy w celu udoskonalenia technologii, aby jeszcze bardziej zwiększyć dokładność.
  • Wykorzystanie Ad-ID, systemu generującego unikalny kod identyfikacyjny dla każdej reklamy, jako identyfikatora handlowego upraszcza proces poprzez wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych.
  • Kodowanie reklam prowadzi do dokładności, ale proces ten wymaga ulepszenia, aby wyeliminować potrzebę oddzielnego kodowania reklam dla telewizji krajowej, lokalnej i syndykatów.
  • Istnieje możliwość ulepszenia procesu i harmonogramu wystawiania ocen C3 oraz zbadania potencjału lokalnych ocen komercyjnych.

Wyniki tych testów pomagają również branży w usprawnieniu procesu płatności za talenty ze względu na możliwość weryfikacji emisji reklam przez osoby trzecie. "Te testy to skok we właściwym kierunku dla naszej branży i zatwierdzenie całej naszej pracy w zakresie ratingów reklam dla poszczególnych marek" - powiedział Bob Liodice, prezes i dyrektor generalny ANA. "Posiadanie cenionego partnera, jakim jest Nielsen, który przewiduje, że możemy osiągnąć prawie 100-procentową wykrywalność, powinno napawać dumą wszystkich uczestników tego badania i zachęcać innych do zgłaszania się do pomocy. Uczestnicy są dobrymi obywatelami korporacyjnymi, pomagającymi wytyczyć kurs dla naszej branży."

"Przyklaskujemy ANA za ich przywództwo w tej ważnej inicjatywie, która może doprowadzić do lepszego sposobu mierzenia tego, jak ludzie oglądają reklamy" - powiedziała Susan Whiting, wiceprezes Nielsena. "Ten test pokazał, że możemy rozwinąć techniczne możliwości tworzenia ratingów dla konkretnych reklam i z niecierpliwością czekamy na naszą stałą współpracę z ANA w zakresie zastosowania tych wyników w kolejnej fazie naszego testu".

Następne kroki

Na podstawie tych doświadczeń Nielsen zaproponował nową fazę pilotażowego testu ocen komercyjnych w domu . W tej fazie testowana byłaby nowa technologia wykrywania dźwięku, której celem jest dalsza poprawa dokładności dostarczania ocen reklam specyficznych dla danej marki. Dla tej fazy, udział reklamodawców i agencji jest konieczny, aby zapewnić, że Ad-ID jest używany jako identyfikator reklamy i że wszystkie nowe reklamy są kodowane dźwiękowo. ANA i 4A's zachęcają reklamodawców i agencje do udziału w tym teście, aby zakończył się on sukcesem.

O ANA

Założone w 1910 roku ANA (Association of National Advertisers) przewodzi społeczności marketingowej, zapewniając swoim członkom wiedzę, współpracę i wsparcie. Członkami ANA jest ponad 350 firm z 9000 marek, które łącznie wydają ponad 250 miliardów dolarów na komunikację marketingową i reklamę. ANA stara się przekazywać najlepsze praktyki marketingowe, prowadzić inicjatywy branżowe, wpływać na praktyki branżowe, zarządzać sprawami branżowymi oraz rozwijać, promować i chronić wszystkich reklamodawców i marketerów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ana.net https://www.ana.net/