Centrum informacyjne > Wydarzenia

Nielsen opublikował w tym roku trzy raporty dotyczące konsumentów wielokulturowych

3 minuty czytania | listopad 2015 r.

Licząca 120 milionów osób i zwiększająca się o 2,3 miliona rocznie, by w 2044 roku stać się liczebną większością, populacja wielokulturowa stanowi potężny motor wzrostu przyszłej gospodarki Stanów Zjednoczonych. Konsumenci ci przekształcają główny nurt życia w USA i przykuwają uwagę marketerów, reklamodawców i twórców treści.

Diverse Intelligence Series firmy Nielsen to kolekcja kompleksowych raportów skupiających się wyłącznie na unikalnych zwyczajach konsumpcyjnych i zakupowych amerykańskich konsumentów wielokulturowych. Raporty te zawierają szczegółowe informacje na temat zachowań konsumentów afroamerykańskich, azjatyckich oraz latynoskich i służą jako przewodnik kulturowy po społecznościach wielokulturowych w Stanach Zjednoczonych. Spostrzeżenia zawarte w raportach pomagają klientom wyprzedzać najnowsze trendy i możliwości marketingowe niezbędne do rozwoju i wzmocnienia możliwości biznesowych w społecznościach wielokulturowych.

Firma Nielsen współpracuje i konsultuje się z ważnymi zewnętrznymi podmiotami doradczymi, które pomagają w tworzeniu tych raportów. Członkowie naszej zewnętrznej rady doradczej to liderzy branży i społeczności, którzy ściśle współpracują z naszym zespołem ds. treści przy tworzeniu tych raportów. Przedstawiciele rad afroamerykańskich, azjatyckich i latynoskich uczestniczą we wszystkich fazach projektu: Od ideowej burzy mózgów i opracowania historii do wprowadzenia na rynek. Jako kluczowi interesariusze społeczności, Nielsen współpracuje z tymi zewnętrznymi grupami, aby zapewnić, że raporty są autentyczne i reprezentatywne dla amerykańskich społeczności wielokulturowych, które wspieramy.

Poniżej przedstawiamy migawki z tegorocznych wydarzeń związanych z inauguracją raportu.

AZJATYCCY AMERYKANIE: POŁĄCZENIE KULTUROWE I KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI

W czerwcu Nielsen zorganizował w Los Angeles i Nowym Jorku spotkania informacyjne dla mediów w związku z premierą trzeciego raportu na temat konsumentów azjatycko-amerykańskich w ramach serii Diverse Intelligence. Około 30 mediów w językach obcych wzięło udział w obu sesjach, aby zapoznać się z wynikami badań. Asian-Americans: Culturally Connected and Forging the Future . Spotkania te dały Nielsenowi możliwość nawiązania kontaktu z dziennikarzami azjatycko-amerykańskimi, reprezentującymi media wietnamskie, koreańskie, chińskie i filipińskie w USA. The Asian Journal, Sing Tao Daily i New Tang Dynasty TV, pomagają budować świadomość Nielsena wśród społeczności azjatycko-amerykańskiej.

Raport koncentrował się na zwyczajach konsumpcyjnych Azjatów - szczególnie w kategoriach żywności i napojów. Raport zawierał również spostrzeżenia na temat decydujących nawyków zakupowych azjatycko-amerykańskich kobiet, które są głowami swoich gospodarstw domowych.

CORAZ BARDZIEJ ZAMOŻNI, WYKSZTAŁCENI I ZRÓŻNICOWANI - AFROAMERYKAŃSCY KONSUMENCI: NIEOPOWIEDZIANA HISTORIA

We wrześniu odbędzie się 45.th Doroczna Konferencja Legislacyjna 2015 Congressional Black Caucus w Waszyngtonie posłużyła jako tło do wydania piątego raportu na temat afroamerykańskich konsumentów w ramach Diverse Intelligence Series. Tegoroczny raport, Coraz bardziej zamożni, wykształceni i zróżnicowani - Afroamerykańscy konsumenci: The Untold Storyskupił się na zwyczajach konsumpcyjnych często zapominanego segmentu czarnej populacji - tych, którzy zarabiają 75 000 dolarów lub więcej. Raport omawia również rosnący wpływ czarnej kultury na główny nurt Ameryki. Około 75 dziennikarzy, liderów społeczności i uczestników konferencji wzięło udział w wydarzeniu prasowym podczas konferencji. Nielsen dołączył również do członków Black Caucus, liderów branży i społeczności w czterech panelach dyskusyjnych podczas konferencji. Raport wspierał dyskusje na tematy takie jak edukacja i historycznie czarne uczelnie (HBCUs), kwestie ekonomiczne, Czarni w rozrywce i czarna młodzież w sztuce.

NOWA AMERYKAŃSKA AWANGARDA - LATYNOSI 50+: ZDROWI, BOGACI I MĄDRZY

Nielsen, wraz z AARP i Hispanic Federation, przeprowadził w Nowym Jorku intensywną rozmowę na temat latynoskich konsumentów z pokolenia Baby Boomer i Greatest Generation z około 100 influencerami, aby zwieńczyć miesięczne obchody Miesiąca Dziedzictwa Latynoskiego w październiku. Dyskusja koncentrowała się na najnowszym raporcie na temat Latynosów w ramach Diverse Intelligence Series: The New American Vanguard - Latinos 50+: Healthy, Wealthy and Wise. Tegoroczny raport ilustruje znaczenie Latynosów 50+ w ich gospodarstwach domowych oraz ich istotną rolę w dzisiejszej gospodarce w odniesieniu do ich zwyczajów zakupowych i znaczenia politycznego. Panel gości, w którym znaleźli się liderzy myśli z AARP, John Jay College i The Hispanic Federation, kontynuował dialog na temat ustaleń raportu.