Centrum wiadomości > Różnorodność

Współpraca na rzecz sukcesu z Akademią Różnorodności Dostawców Nielsena

3 minuty czytania | listopad 2016 r.

Firmy zróżnicowane (w tym firmy należące do mniejszości, kobiety, weterani i LGBT) są kluczową siłą napędową amerykańskiej gospodarki, generując ponad bilion dolarów rocznej sprzedaży oraz miliony miejsc pracy. Jako firma, która szczyci się niezachwianym zaangażowaniem w różnorodność i integrację w naszej sile roboczej oraz w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy, staramy się być przykładem tego zaangażowania poprzez wykorzystanie naszych zasobów i wiedzy w celu zwiększenia możliwości dla firm należących do mniejszości. W 2014 r. zespół ds. różnorodności dostawców firmy Nielsen uruchomił Akademię Różnorodności Dostawców, która zapewnia edukację i doradztwo, aby pomóc zróżnicowanym firmom w rozwoju. Dzięki tej współpracy powstało ponad 200 miejsc pracy w firmach należących do mniejszości, co jest bezpośrednim wynikiem prowadzenia interesów z firmą Nielsen.

Aby dać zróżnicowanym firmom narzędzia potrzebne do rozwoju, zespół ds. różnorodności dostawców opracował zestaw warsztatów, które wykorzystują wiedzę i doświadczenie starszych liderów firmy Nielsen w różnych dziedzinach, takich jak finanse, zaopatrzenie i marketing. Na tych warsztatach i wydarzeniach dzielą się oni najlepszymi praktykami i kluczowymi strategiami, które Nielsen stosuje, aby zapewnić sukces naszej firmy, a ich celem jest pomoc zróżnicowanym dostawcom we wprowadzeniu tych lekcji do ich własnych firm. Na przykład w kwietniu 2015 roku Jamere Jackson, dyrektor finansowy firmy Nielsen, zaprezentował wirtualne webinarium, podczas którego przeprowadził właścicieli zróżnicowanych firm przez podstawowe aspekty strategii finansowych i zwycięstw firmy Nielsen oraz omówił, jak te lekcje można przenieść na małe i średnie firmy.

"Firmy o globalnej obecności mają obowiązek wspierania rozwoju zróżnicowanych firm i dostawców w społecznościach, w których pracują" - powiedział Lamont Robinson, wiceprezes ds. różnorodności dostawców w firmie Nielsen. "W firmie Nielsen poważnie potraktowaliśmy tę odpowiedzialność i wykorzystaliśmy naszą wyjątkową pozycję lidera w dziedzinie badań rynku, aby zapewnić zróżnicowanym firmom narzędzia, których potrzebują, aby odnieść sukces na stale zmieniającym się rynku".

Innym ważnym aspektem Supplier Diversity Academy jest wprowadzenie istotnych narzędzi do badania rynku, które często nie są dostępne dla zróżnicowanych firm. W maju 2016 r. zespół ds. różnorodności dostawców firmy Nielsen współpracował z naszym rozszerzonym zespołem ds. pionów oraz z Radą Rozwoju Dostawców Mniejszościowych Nowego Jorku/New Jersey w zakresie serii warsztatów mających na celu przybliżenie znaczenia badań rynku oraz możliwości pomiarowych i analitycznych firmy Nielsen ponad 900 firmom członkowskim rady. Dzięki tym warsztatom właściciele zróżnicowanych firm dowiedzieli się również, jak wykorzystać swoją unikalną lokalną, wielokulturową perspektywę, gdy chcą się rozwijać lub współpracować z większą firmą.

"Zaangażowanie Nielsena w różnorodność wynika z jego zainteresowania promowaniem wzrostu i innowacji" - powiedział Paul Rossetti, dyrektor zarządzający rozszerzonymi pionami w firmie Nielsen i kluczowy członek partnerstwa New York/New Jersey Minority Supplier Development Council. "Edukując małe firmy na temat znaczenia wykorzystania danych do wspierania decyzji marketingowych, Nielsen pomaga im przyciągać i rozwijać bazę konsumentów".

W 2017 r. nasz zespół ds. różnorodności dostawców zamierza oprzeć się na udanych programach mentorskich i edukacyjnych, które są już realizowane w akademii, poprzez zaangażowanie większej liczby starszych liderów Nielsena w całej firmie. Pomoże to zespołowi ds. różnorodności dostawców w osiągnięciu celu, jakim jest 10% wydatków w całej firmie z firmami zróżnicowanymi. Cel ten służy jako gwiazda północna dla zespołu ds. różnorodności dostawców i stanowi podstawę wszystkich jego działań. Osiągnięcie tego celu pozwala również zróżnicowanym firmom na rozwój. Kiedy różnorodne firmy prosperują, tworzą miejsca pracy i wzbogacają społeczności, w których prowadzą działalność. Wierzymy, że rolą Nielsena, jako firmy działającej w tych samych społecznościach, jest wykorzystanie naszych zasobów i wiedzy, aby zapewnić tym małym firmom możliwość odniesienia sukcesu.