Centrum wiadomości > Różnorodność

Nielsen publikuje raport o różnorodności i integracji w 2017 r.

4 minuty czytania | czerwiec 2018 r.
 

Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej podzielony w wyniku zmian demograficznych. Zmieniają się ludzie oraz produkty i usługi, które do nich przemawiają. Aby lepiej zrozumieć te zmiany jako globalna firma pomiarowa, nasza organizacja, we wszystkich obszarach działania i na wszystkich poziomach, musi odzwierciedlać różnorodność społeczności, w których prowadzimy działalność.

Dlatego jesteśmy podekscytowani, że możemy wydać nasz trzeci roczny raport Diversity & Inclusion Annual Report. Jak wyjaśnia Angela Talton, nasz Chief Diversity Officer, w powyższym filmie, raport dzieli się aktualizacją naszych strategicznych inicjatyw w zakresie różnorodności i integracji (D&I), metryk, partnerstw, wyników i nagród w 2017 roku.

W ciągu roku poczyniliśmy duże postępy w zakresie różnorodności i integracji. Niektóre z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku to:

 • W skali globalnej nasza reprezentacja kobiet na wyższym szczeblu kierowniczym wynosi 33,8%. To więcej niż w innych globalnych firmach, gdzie odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych waha się między 24% a 29%, według Catalyst, globalnej organizacji non-profit, która opowiada się za integracyjnymi miejscami pracy dla kobiet.
 • Uruchomiliśmy globalny program ambasadorów D&I, obejmujący 20 liderów i influencerów, którzy spotykają się co miesiąc, aby wspierać aktywację inicjatyw D&I dostosowanych do potrzeb ich konkretnych rynków i krajów. Nasi globalni ambasadorzy D&I są niezbędni do zapewnienia, że nasza strategia D&I jest wdrażana w każdym z ponad 100 krajów, w których prowadzimy działalność.
 • Diverse Leadership Network (DLN)- nasz 15-miesięczny program rozwoju przywództwa typu "mini-MBA" dla zróżnicowanych talentów w połowie kariery, o wysokim potencjale - w 2017 roku 45% jego uczestników i absolwentów rozpoczęło nowe role lub rozszerzyło zakres obowiązków, co pokazuje nasze zaangażowanie w identyfikację, rozwój i promowanie naszych zróżnicowanych talentów. DLN kontynuowała również swoją dynamikę poprzez ukończenie trzeciej klasy i wprowadzając czwartą.
 • Zorganizowaliśmy nasze pierwsze Forum Pracowników Latynoskichw którym wzięło udział ponad 150 amerykańskich pracowników z 19 kręgów kulturowych z Ameryki Łacińskiej (w tym Ameryki Środkowej i Południowej), Karaibów i Europy, a także 13 klientów i partnerów społecznych. Nasze fora pracownicze mają na celu wspieranie zatrzymania naszych zróżnicowanych pracowników poprzez zapewnienie im widoczności i dostępu do naszych starszych liderów oraz możliwości nawiązywania kontaktów i budowania relacji w autentycznej kulturowo atmosferze. Do tej pory udało nam się osiągnąć 97% wskaźnik utrzymania pracowników wśród latynoskich uczestników Forum Pracowniczego.
 • Ponad 1000 nowych pracowników na całym świecie wzięło udział w szkoleniu "Working in an Inclusive Environment", które jest obowiązkową częścią programu wprowadzającego nowych pracowników. Kurs, dostępny w 10 językach, został zaprojektowany tak, aby każdy pracownik lepiej rozumiał, czym jest D&I, dlaczego ma to znaczenie dla firmy Nielsen i jak może wprowadzić nasz program D&I w życie w swojej pracy.
 • Nasza globalna członkostwo w grupie zasobów pracowniczych (ERG) poza Stanami Zjednoczonymi wzrosła o 60%. Uruchomiliśmy również naszą dziewiątą ERG, Multinational Organization Supporting An Inclusive Culture (MOSAIC)w Wielkiej Brytanii, a także 22 nowe oddziały ERG na całym świecie. Członkowie ERG poświęcili ponad 1500 godzin wolontariatu w społecznościach, w których żyjemy, pracujemy i służymy.
 • Współtworzyliśmy tygodniowy event o nazwie HeroZonaktóre miało na celu połączenie właścicieli firm będących weteranami wojskowymi z zespołami ds. zamówień publicznych w firmach. Wydarzenie to przyczyniło się do realizacji naszego celu dotyczącego Różnorodności Dostawców, polegającego na wydawaniu co najmniej 10% wszystkich naszych wydatków w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem różnorodnych firm.
 • Przekazaliśmy 1 milion dolarów wsparcia finansowego ponad 130 lokalnym i krajowym organizacjom non-profit w USA, które pomagają w rozwoju spraw w ramach naszych pięciu priorytetów: edukacji, z naciskiem na naukę, technologię, inżynierię i matematykę (STEM); D&I; praw obywatelskich i awansu społecznego; zaangażowania obywatelskiego; oraz głodu. Dodatkowo, w celu utrzymania reprezentatywności naszego panelu, priorytetowo traktujemy wspieranie organizacji służących społeczności afroamerykańskiej, latynoskiej i azjatyckiej.
 • Siódmy rok z rzędu wydaliśmy raporty Nielsen Diverse Intelligence Series (DIS), które badają unikalne preferencje i niezaprzeczalną siłę zróżnicowanych konsumentów. W 2017 roku po raz pierwszy wszystkie trzy raporty miały wspólny temat przewodni. Asian-American Women: Digitally Fluent with an Intercultural Mindset (Cyfrowo biegłe z międzykulturowym nastawieniem), Latina 2.0: Fiscally Conscious, Culturally Influential and Familia Forward oraz Kobiety Afroamerykańskie: Our Science, Her Magic każdy z nich opowiada unikalne historie o tym, jak wielokulturowe kobiety nadal wpływają na główny nurt kultury. Nasze raporty DIS mają na celu dostarczenie zróżnicowanym społecznościom wiedzy o ich sile konsumenckiej oraz wzmocnienie u naszych klientów przekonania, że Nielsen jest ostatecznym źródłem wiedzy na temat zróżnicowanych konsumentów.
 • W ubiegłym roku nasi liderzy myśli D&I podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zróżnicowanych konsumentów podczas ponad 120 spotkań. Nasi liderzy współpracowali z klientami, członkami różnych społeczności, liderami politycznymi, prasą i naszymi wewnętrznymi współpracownikami, aby zwiększyć kulturowe IQ naszych interesariuszy w zakresie zróżnicowanych zachowań konsumenckich.
 • Nasze wysiłki, aby wprowadzić D&I do wszystkiego, co robimy, zostały docenione przez kilka wpływowych organizacji, w tym DiversityInc, DiversityMBA, Fortune, Kampania Praw Człowieka (Human Rights Campaign), United States Business Leadership Network i wiele innych.

Mamy nadzieję, że ten raport posłuży zarówno jako źródło informacji, jak i wezwanie do działania, a globalne korporacje, nasi klienci, organizacje społeczne, zróżnicowani dostawcy i społeczeństwo będą postrzegać Nielsena jako przykład firmy skupionej na różnorodności i integracji w tym szybko zmieniającym się krajobrazie konsumenckim.

Pobierz pełny raport, aby uzyskać więcej informacji.