Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Różnorodność

Nielsen uzyskuje ósmy z rzędu doskonały wynik w indeksie równości korporacyjnej 2021 Human Rights Campaign

2 minuty czytania | styczeń 2021
HCR Corporate Equality Index 2021

Firma Nielsen uzyskała 100% wynik w rankingu Human Rights Campaign Foundation's 2021 Corporate Equality Index (CEI), a także została uznana za jedno z najlepszych miejsc pracy pod względem równości osób LGBTQ.

CEI jest najważniejszym krajowym badaniem benchmarkingowym i raportem mierzącym politykę i praktyki korporacyjne związane z równością w miejscu pracy osób LGBTQ. Nielsen dołącza do grona 767 największych amerykańskich firm, które w tym roku również otrzymały najwyższe oceny.

"Nasi współpracownicy LGBTQ są integralną częścią naszej zróżnicowanej siły roboczej na całym świecie" - powiedziała Sandra Sims-Williams, starszy wiceprezes Nielsena ds. różnorodności, równości i integracji. "Jesteśmy zaangażowani w promowanie równości LGBTQ poprzez nasze polityki w miejscu pracy, grupy zasobów biznesowych i naszą kulturę firmową".

Jesteśmy szczególnie dumni z wysiłków naszych współpracowników LGBTQ, sojuszników i naszej PRIDE Business Resource Group (BRG). Członkowie PRIDE firmy Nielsen na całym świecie uczestniczyli w marszach Dumy, prowadzili informacyjne webinaria na temat równości LGBTQ w miejscu pracy i otrzymali inne wyróżnienia za swoje działania rzecznicze. Na przykład:

Na wielu rynkach na całym świecie Nielsen oferuje integracyjne świadczenia dla naszych pracowników LGBTQ. 

W Stanach Zjednoczonych Nielsen oferuje politykę dotyczącą narodzin/adopcji dla par tej samej płci, 12-tygodniowy płatny urlop rodzicielski oraz kompleksową ofertę świadczeń dla płodności, która obejmuje zwrot kosztów adopcji i macierzyństwa zastępczego. Nielsen Chiny niedawno zaktualizował swoje świadczenia dla osób LGBTQ w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, urlopu małżeńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu adopcyjnego i wsparcia w zakresie relokacji. Niektóre rynki w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej również zaczęły oferować świadczenia zdrowotne dla partnerów tej samej płci w 2020 roku.