Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Aktualizacja odpowiedzialności firmy Nielsen na rok 2021 podkreśla zaangażowanie ESG poprzez zmiany

2 minuty czytania | czerwiec 2021

Przez historyczny i kluczowy rok 2020, podczas pandemii COVID-19 i podziału na dwie firmy, Nielsen pozostał mocno zaangażowany w swoje priorytety i wyniki w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG). Dzisiaj opublikowaliśmy naszą aktualizację odpowiedzialności w 2021 roku, aby zapewnić naszym interesariuszom migawkę naszej historii ESG w bezprecedensowym roku. 

"Niniejsza aktualizacja odpowiedzialności śródrocznej z 2021 roku obejmuje nasze postępy w tym bezprecedensowym roku i pomaga nam zamknąć ważną erę dla naszej firmy" - mówi David Kenny, dyrektor generalny firmy Nielsen, w liście otwierającym aktualizację. "W miarę jak idziemy naprzód jako firma skoncentrowana na mediach, nasze zobowiązanie do przestrzegania naszych wartości i standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego pozostaje tak silne jak zawsze, co pozwala nam iść naprzód w realizacji celu naszej firmy, jakim jest zasilanie lepszej przyszłości mediów dla wszystkich ludzi".

Aktualizacja skupia się na najważniejszych obszarach strategii ESG firmy Nielsen, w tym na różnorodności, sprawiedliwości i integracji (DE&I), kapitale ludzkim, środowisku, zaangażowaniu społecznym, prywatności i bezpieczeństwie danych oraz zarządzaniu. Aktualizacja zawiera również odświeżony indeks Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB). Najważniejsze punkty naszej okresowej aktualizacji odpowiedzialności obejmują:

Dowiedz się więcej i uzyskaj dostęp do naszej aktualizacji odpowiedzialności za okres 2021