Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Aktualizacja odpowiedzialności firmy Nielsen na rok 2021 podkreśla zaangażowanie ESG poprzez zmiany

2 minuty czytania | czerwiec 2021

Przez historyczny i kluczowy rok 2020, podczas pandemii COVID-19 i podziału na dwie firmy, Nielsen pozostał mocno zaangażowany w swoje priorytety i wyniki w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG). Dzisiaj opublikowaliśmy naszą aktualizację odpowiedzialności w 2021 roku, aby zapewnić naszym interesariuszom migawkę naszej historii ESG w bezprecedensowym roku. 

"Niniejsza aktualizacja odpowiedzialności śródrocznej z 2021 roku obejmuje nasze postępy w tym bezprecedensowym roku i pomaga nam zamknąć ważną erę dla naszej firmy" - mówi David Kenny, dyrektor generalny firmy Nielsen, w liście otwierającym aktualizację. "W miarę jak idziemy naprzód jako firma skoncentrowana na mediach, nasze zobowiązanie do przestrzegania naszych wartości i standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego pozostaje tak silne jak zawsze, co pozwala nam iść naprzód w realizacji celu naszej firmy, jakim jest zasilanie lepszej przyszłości mediów dla wszystkich ludzi".

Aktualizacja skupia się na najważniejszych obszarach strategii ESG firmy Nielsen, w tym na różnorodności, sprawiedliwości i integracji (DE&I), kapitale ludzkim, środowisku, zaangażowaniu społecznym, prywatności i bezpieczeństwie danych oraz zarządzaniu. Aktualizacja zawiera również odświeżony indeks Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB). Najważniejsze punkty naszej okresowej aktualizacji odpowiedzialności obejmują:

  • Zwiększyliśmy nacisk i zobowiązania w zakresie DE&I, w tym zobowiązanie do walki z rasizmem poprzez działania oraz stronę internetową wspierającą małe firmy, aby połączyć małe firmy należące do osób czarnoskórych z zasobami firmy Nielsen. Wspieraliśmy również politykę publiczną, taką jak stałe rozwiązanie Deferred Action for Childhood Arrivals oraz usunięcie proponowanego w amerykańskim spisie powszechnym pytania o obywatelstwo.
  • Podczas COVID-19 priorytetowo traktowaliśmy zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników na całym świecie, zapewniając dodatkowe płatne zwolnienia lekarskie, stypendia za pracę zdalną i inne programy, oprócz wdrożenia rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa. Rozszerzyliśmy również programowanie i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, w tym centrum zdrowia psychicznego, wyzwanie "Time Back" i dzień wolny od pracy dla zdrowia psychicznego. 
  • Osiągnęliśmy nasz cel środowiskowy, aby 0% odpadów elektronicznych (e-odpadów), przetwarzanych przez zespół infrastruktury Nielsena, trafiało na składowiska.
  • Przekazaliśmy ponad 25 milionów dolarów w ramach pracy pro bono, wolontariatu opartego na umiejętnościach i darowizn rzeczowych w 2020 roku, ponad dwukrotnie przekraczając roczny cel 10 milionów dolarów. Pracownicy Nielsena odbyli również prawie 393 000 godzin wolontariatu od 2016 do 2020 roku, przekraczając cel 300 000.

Dowiedz się więcej i uzyskaj dostęp do naszej aktualizacji odpowiedzialności za okres 2021