Centrum wiadomości > Firma

Nielsen ogłasza wycenę oferty zabezpieczonych obligacji o wartości 1,960 mld dolarów przez swoją spółkę stowarzyszoną

4 minuty czytania | listopad 2022

Nowy Jork - 8 listopada 2022 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent" lub "Spółka"), podmiot powiązany z Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosił dzisiaj, że dokonał wyceny oferty 1.960.000.000 USD łącznej kwoty głównej 9,290% Starszych Zabezpieczonych Obligacji z terminem wykupu w 2029 r. ("Obligacje"). Obligacje będą gwarantowane przez spółkę dominującą, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Spółka dominująca"), oraz niektóre podmioty zależne Emitenta. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta w dniu 16 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z gotówką w kasie na całkowite refinansowanie zabezpieczonego pomostowego kredytu terminowego zawartego w związku z przejęciem spółki Nielsen ("Przejęcie‖) przez Emitenta i Jednostkę Dominującą (łącznie "Podmioty Nabywające‖).

Podmioty nabywające były nowo utworzonymi podmiotami utworzonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, podmiotu stowarzyszonego z Elliott Investment Management L.P. (wraz z podmiotami powiązanymi w zakresie doradztwa, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje zostały zaoferowane i zostaną sprzedane w ramach oferty prywatnej osobom, które można zasadnie uznać za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych"), oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w ramach transakcji poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na mocy Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych i stosownych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna Obligacji. Żadna oferta, nakłanianie ani sprzedaż nie będzie miała miejsca w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Wszelkie oferty dotyczące Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić oświadczenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej dotyczące emisji Obligacji, jak również te, które mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od obecnych oczekiwań, w tym w odniesieniu do Przejęcia. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie lub pandemią COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsena, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsena w realizacji celów Nielsena, warunki ekonomiczne lub inne warunki panujące na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także zasady i procesy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność Nielsena, ryzyko, że Sponsorzy nie zrealizują oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko jakichkolwiek nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko jakichkolwiek sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie i jego ogłoszenie może mieć negatywny wpływ na zdolność firmy Nielsen do zatrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu oraz utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, udziałowcami i innymi relacjami biznesowymi, a także na jej wyniki operacyjne i ogólnie działalność gospodarczą, ryzyko, że Przejęcie może rozproszyć kierownictwo firmy Nielsen, a także inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały przedstawione w plikach i materiałach informacyjnych firmy Nielsen, które można znaleźć na stronie http: //www.nielsen.com/investors, takich jak jej raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Niniejsza lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość mówią jedynie o dacie tych materiałów, a firma Nielsen nie przyjmuje obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez firmę Nielsen lub w jej imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

O Nielsenie

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w dziedzinie pomiaru widowni, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, dajemy naszym klientom niezależne i użyteczne informacje, dzięki którym mogą oni połączyć się i zaangażować ze swoimi odbiorcami - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Dowiedz się więcej na www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors i połącz się z nami w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt

Relacje inwestorskie: 

Sara Gubins
+1 646 283 7571
sara.gubins@nielsen.com

Media Relations:

Connie Kim
+1 240 274 9999
connie.kim@nielsen.com