02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Dla reklamodawców radio jest warte słuchania

4 minuty czytania | kwiecień 2014 r.

Radio przeszło długą drogę od czasu, gdy 100 lat temu zaczęło szeroko rozbrzmiewać na falach radiowych. Dziś, oprócz zapewniania rozrywki słuchaczom na całym świecie, radio jest dla firm i marek potężnym sposobem na nawiązanie kontaktu z konsumentami.

W rzeczywistości, ostatnie badanie Nielsen Catalina Solutions (NCS) znalazło bezpośredni związek między reklamą radiową a sprzedażą detaliczną w cegłach i sklepach - dowód, że pieniądze wydane na radio to dobrze wydane pieniądze. W tym pierwszym dużym badaniu efektywności radia, badania wykazały, że każdy dolar wydatków na reklamę generuje średni zwrot sprzedaży 6 dolarów od słuchaczy w ciągu 28 dni po usłyszeniu reklam.

W ramach badania, NCS dokonał przeglądu efektywności reklamy radiowej, analizując wpływ konkretnych kampanii reklamowych na 10 marek - osiem marek dóbr pakowanych (CPG) i dwie marki detaliczne. Aby dojść do swoich wniosków, NCS wykorzystał kombinację danych zebranych z przenośnych mierników ludzi Nielsena (PPM) i informacji z 60 milionów gospodarstw domowych kupujących, aby dojść do metodologii z jednego źródła, która mierzyła konkretne zakupy medialne 10 marek we wszystkich reklamach radiowych mierzonych przez Monitory Mediów w stacjach krajowych i lokalnych.

Zakłady Radiowe

W badaniu stwierdzono, że reklamodawcy uzyskali średnio 6 dolarów zwrotu za każdy wydany 1 dolar, ale zidentyfikowano znacznie różne zwroty w różnych kategoriach. W szczególności, dwóch sprzedawców detalicznych wygenerowało ponad 10 i 23 razy więcej zwrotu na wysokim poziomie, podczas gdy marka napojów bezalkoholowych i bar śniadaniowy przyciągnęły mniej niż dwa razy więcej zwrotu na niskim poziomie - chociaż wszystkie zapewniły pozytywny zwrot.

Średnio radio generowało 5,8% całkowitej sprzedaży 10 marek, chociaż rzeczywiste wartości procentowe różniły się w zależności od kategorii produktu: detaliści byli w górnej części, a napoje bezalkoholowe w dolnej. Wśród marek największy wkład w całkowitą sprzedaż marki miał masowy detalista - 15,1 procent.

Odpowiedź na reklamę radiową różni się w zależności od segmentu odbiorców

Oprócz pomiarów w różnych kategoriach, NCS zmierzył reakcję wśród gospodarstw domowych Afroamerykanów i Latynosów dla marek o wystarczająco dużej próbie. Ogólnie rzecz biorąc, kampanie radiowe miały znacznie większy wpływ na sprzedaż wśród obu tych grup demograficznych niż w całej populacji.

W przypadku Afroamerykanów wskaźniki mieszczą się w przedziale 150-240, a w przypadku Latynosów 140-185. Na przykład, wzrost udziału punktowego spowodowany przez radio w kategorii napojów bezalkoholowych wśród Afroamerykanów wyniósł 7,7 procent, czyli 92 procent więcej niż wzrost udziału 4,1 procent w całej populacji.

"Recency" ma znaczenie.

Oprócz udowodnienia, że są silne generatory sprzedaży, reklamy radiowe dostarczyć towary szybko. W rzeczywistości, badanie wykazało, że radio miał natychmiastowy wpływ w dostarczaniu potężny wzrost sprzedaży, gdy publiczność słyszała reklamę w ciągu kilku dni od zakupu. Konsument narażony na reklamę w ciągu jednego dnia od zakupu zwiększył udział marki o 9 procent, podczas gdy wiadomości dostarczone 28 dni przed zakupem zwiększyły udział tylko o 3,4 procent.

Klucz do uzyskania znaczących wyników sprzedaży

Ponieważ marki CPG zazwyczaj osiągają niskie poziomy punktów ratingowych brutto (GRP) w radiu, zwłaszcza w porównaniu z detalistami, radio nie wydaje się być efektywne w napędzaniu sprzedaży. To z kolei powstrzymuje marketerów od zwiększania wydatków na radio, co sprzyja cyklowi niskich inwestycji.

Co jest więc kluczem? Metodologia z jednego źródła.

Korzystając z metodologii single-source, która łączy reklamę i odpowiedź sprzedaży dla tych samych gospodarstw domowych, możemy ustalić, że radio rzeczywiście napędza sprzedaż. Jednak wzrost sprzedaży jest tylko wśród małej liczby słuchaczy, że reklama osiągnęła z powodu niskich poziomów GRP harmonogramów mediów.

W przypadku jednej z marek przekąsek kampania radiowa zwiększyła rzeczywisty udział marki o 32 proc. i o 3,4 punktu procentowego wśród konsumentów, którzy słyszeli reklamę w porównaniu z tymi, którzy jej nie słyszeli. Są to duże wzrosty, choć wśród niewielkiej liczby osób.

Into the Golden Age

W ciągu ostatniego roku, dowiedzieliśmy się, że pomiar rzeczywistego wpływu sprzedaży detalicznej reklamy radiowej jest zarówno możliwe, i skalowalne. Korzystanie z jednego źródła danych z informacji nabywcy do określenia skuteczności marketingu jest znaczącym skokiem dla reklamy w tym tradycyjnym, masowym medium. I w rezultacie, radio może po prostu teraz być nadchodzi jego złoty wiek.

Metodologia

Badania te zostały przeprowadzone 17 maja 2013 r. do 21 września 2013 r. przy użyciu prawdziwego zestawu danych z jednego źródła. Ten jednoźródłowy zestaw danych został stworzony poprzez dopasowanie gospodarstw domowych z danych z kart NCS 60 milionów osób robiących częste zakupy oraz danych Nielsena dotyczących słuchania (PPM) od 72 748 osób.

Osoby z Nielsena zostały połączone w 32 000 gospodarstw domowych. Spośród nich 14 244 to te same gospodarstwa domowe, w których dokonywano częstych zakupów (FSD), co daje 14 000 gospodarstw domowych, które miały zarówno kontakt z radiem, jak i kupowały produkty supermarketu.

W ramach tych 14 000 gospodarstw domowych było od 3 500 do 9 000 gospodarstw domowych kupujących w kategorii, kwalifikujących się do analizy w zależności od kategorii każdej marki. W badaniu uwzględniono wszystkie marki CPG, które miały wystarczająco dużo odsłoniętych zakupów marki. Innymi słowy, miały wystarczająco dużo reklam przeciwko wystarczająco dużej marce, aby stworzyć wystarczająco dużą próbkę do raportu.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.