Przejdź do treści
Spostrzeżenia > Media

Znaczenie zrównoważonych strategii marketingowych

1 minuta czytania | lipiec 2021

Marki i konsumenci nadal odbijają się od dna po bardzo trudnym 2020 roku, a zainteresowanie wieloma rutynami sprzed pandemii rośnie. Dla wielu marketerów oznacza to, że nadszedł czas, aby ponownie zaangażować konsumentów w sposób, który nie jest w jakiś sposób związany z pandemią COVID-19. W trakcie rozważań nad kampaniami i taktyką, nowe badania Nielsena podkreślają ryzyko związane ze zbytnim skupieniem się na strategiach skoncentrowanych na krótkoterminowej sprzedaży.

Marketing zorientowany na konwersję nabrał w ostatnich latach rozpędu, zwłaszcza w obliczu ubiegłorocznego spadku globalnych wydatków na reklamę. Jednak nadmierne poleganie na krótkoterminowych czynnikach sprzedaży wśród wielu marek skutkuje niezrównoważoną strategią marketingową. W marketingu, równowaga jest kluczem. Aby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia strategii marketingowych, które obejmują zarówno krótko-, jak i długoterminowe inicjatywy, rozmawialiśmy niedawno z Carą Kantrowitz, wiceprezesem Solutions Consulting. W naszej dyskusji, Cara mówi o tym, że prawdziwy, długoterminowy wzrost biznesu nie będzie pochodził wyłącznie z działań skoncentrowanych na konwersji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, pobierz naszą ostatnią Białą Księgę Rezonansu Marki.