Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Wydajność marketingu

Dane Nielsena pokazują wzrost wydatków na reklamę w australijskim szkolnictwie wyższym i liczby potencjalnych studentów.

3 minuty czytania | Wrzesień 2023

Sydney - 12 września 2023 r. Nielsen opublikował najnowsze dane Consumer and Media View (CMV) i Ad Intel dotyczące sektora szkolnictwa wyższego w Australii, ujawniając znaczny wzrost liczby osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie.

Według Nielsen CMV odsetek Australijczyków (w wieku 16 lat i starszych) wyrażających zamiar studiowania na TAFE lub uniwersytecie w ciągu najbliższych 12 miesięcy dramatycznie wzrósł. W 2019 r. liczba ta wynosiła zaledwie 7%, ale od 2023 r. liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie, skacząc do 15%.

Największą grupę osób zamierzających podjąć studia wyższe w nadchodzącym roku stanowią absolwenci szkół średnich w wieku od 16 do 17 lat, jednak starsze pokolenia również zamierzają rozpocząć naukę.

Podział wiekowy osób zamierzających podjąć studia wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy:

16-17: 55%
18-24: 14%
25-39: 41%
40-54: 25%
55+: 10%

Dane ujawniają również, że 76% osób chcących podjąć studia wyższe w ciągu następnego roku jest obecnie zatrudnionych, przy czym 44% pracuje w pełnym wymiarze godzin, 32% pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a 19% pracuje dorywczo, co wskazuje na chęć podnoszenia kwalifikacji i podnoszenia kwalifikacji.

Dane Nielsen Ad Intel pokazują również, że australijscy dostawcy usług szkolnictwa wyższego wydają duże kwoty, aby przyciągnąć nowych studentów, a łączne wydatki na reklamę w okresie od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. przekroczą 210 mln USD. Nastąpił również wzrost o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.

Media społecznościowe odpowiadały za 126,4 miliona dolarów całkowitych wydatków na reklamę (prawie 60%), a Facebook znajdował się na szczycie listy platform docelowych. Ogólne reklamy display i reklamy telewizyjne były również intensywnie wykorzystywane w miksie reklamowym, ale nadal były przyćmione przez media społecznościowe. 

Podział wydatków na reklamę odzwierciedla dążenie do przyciągnięcia uczniów szkół średnich, którzy rozważają wybór TAFE lub uniwersytetu.

Ponadto 55% osób zamierzających studiować jest rodzicami lub ma dzieci w domu. Wśród tej grupy 21% ma co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 5 lat, 28% ma co najmniej jedno dziecko w wieku 5-12 lat, a 27% ma co najmniej jedno dziecko w wieku 13-17 lat. Podkreśla to potrzebę oferowania przez instytucje szkolnictwa wyższego możliwości edukacyjnych i rozwoju kariery dla osób mających zobowiązania rodzinne.

Uczniowie szkół średnich, którzy zamierzają podjąć studia wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy, są o 82% bardziej skłonni do reagowania na reklamy online niż przeciętna populacja, prawie 2,5 razy bardziej skłonni do klikania w reklamy wideo i prawie 2,5 razy bardziej skłonni do klikania w banery reklamowe. Ponadto 31% uważa reklamy internetowe i mobilne za przydatne, jeśli są dostosowane do ich zainteresowań, co stanowi 48% więcej niż przeciętna populacja.

O Nielsenie

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w dziedzinie pomiaru widowni, danych i analityki. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, dajemy naszym klientom niezależne i użyteczne informacje, aby mogli połączyć się i zaangażować ze swoimi odbiorcami - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com i w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt dla mediów

Dan Chapman
Assoc. Director, Communications, Nielsen APAC
dan.chapman@nielsen.com
+61 404 088462

Źródło

*Nielsen CMV, lipiec 2020-czerwiec 2019, lipiec 2022-czerwiec 2023, podstawa: Wszystkie osoby w wieku 16+ i Nielsen Ad Intel