02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Włączenie LGBTQ+ w mediach nadal koncentruje się na związkach osób tej samej płci

3 minuty czytania | Sierpień 2022

W ciągu kilku lat od pierwszego użycia inicjał "LGBT" rozszerzył się na znacznie szerszy zakres tożsamości, obejmujący orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, a także cechy płciowe. Ta różnorodność to obszar, w którym zdaniem społeczności LGBTQ+ brakuje treści integracyjnych.

W tym szerokim zakresie społeczność uważa, że treści dotyczące związków osób tej samej płci są jedynymi, które są szeroko akceptowane1. W porównaniu z tym, postrzeganie treści dotyczących różnorodności płci, biseksualności, aseksualności i panseksualności jest bardzo niskie.

W 2020 roku wiele społeczności zauważyło wyraźną zmianę w zaangażowaniu marek w inkluzję poprzez ich działania marketingowe w odpowiedzi na globalne rozliczenie z niesprawiedliwością rasową i traktowaniem marginalizowanych społeczności. Niezależnie od tego, wiele z tej perspektywy wynika z niskiej podstawy, ponieważ postrzeganie włączenia pozostaje dalekie od 100%, zwłaszcza w przypadku grup, z którymi wiele osób jest znacznie mniej zaznajomionych, takich jak osoby panseksualne i płynne płciowo. Interesujące jest również to, jak różnią się postrzegania członków społeczności LGBTQ+ i osób nie identyfikujących się z LGBTQ+.

Około połowa lesbijek, na przykład, uważa, że reklama jest bardzo nie integracyjna, jeśli chodzi o ich grupę tożsamościową. Porównywalnie, dwie trzecie osób, które nie identyfikują się jako LGBTQ+ uważa, że reklama jest bardzo nie integracyjna dla lesbijek. Najważniejsze jest to, że w wielu przypadkach osoby spoza społeczności LGBTQ+, ponieważ są mniej narażone na reklamy LGBTQ+, często postrzegają, że istnieje mniejsza inkluzywność w reklamie w porównaniu z osobami, które identyfikują się jako LGBTQ+.

Różnica jest znaczna, zwłaszcza w przypadku gejów i lesbijek. Dane pokazują, że niektórzy widzowie LGBTQ+ już dostrzegają korzyści płynące z bardziej integracyjnych treści i reklam dostarczanych w preferowanych kanałach cyfrowych, które pozwalają na dokładniejsze targetowanie, ale widzowie spoza tych ukierunkowanych kanałów nie zawsze dostrzegają postęp. Inkluzywne treści i kampanie mogą służyć zarówno społecznościom, które reprezentują, jak i szerszej publiczności.

W ujęciu globalnym społeczność LGBTQ+ w USA uważa, że reklamy są bardziej inkluzywne dla większości orientacji seksualnych, zwłaszcza tych, którzy identyfikują się jako geje, niż w innych krajach. Mieszkańcy Meksyku również mają wysokie przekonanie, że portrety osób homoseksualnych w reklamach są inkluzywne. Z kolei we Francji postrzeganie to jest znacznie niższe.

Średnio 69% międzynarodowych odbiorców LGBTQ+ twierdzi, że ich zdaniem podejmowane są wysiłki w celu poprawy integracji w mediach, ale istnieją rynki, na których konsumenci uważają, że integracja pozostaje w miejscu lub nawet spada. Na dziewięciu badanych rynkach 27% wszystkich respondentów uważa, że poziom integracji nie zmienił się, podczas gdy 6% respondentów LGBTQ+ w Kanadzie i 5% w Brazylii dostrzega zmniejszenie integracji w ciągu ostatnich dwóch lat. W Brazylii postrzegana integracja spadła jeszcze bardziej wśród ogółu społeczeństwa.

W sumie, postrzeganie społeczności LGBTQ+ wskazuje, że obecne portrety medialne oferują niepełny obraz tożsamości i doświadczeń osób LGBTQ+. Ogólnie rzecz biorąc, integracja ulega poprawie, ale koncentruje się głównie na gejach i lesbijkach, pozostawiając wiele osób niedostatecznie reprezentowanych.

Oprócz zauważenia niepełnego obrazu całej społeczności, konsumenci badani w ramach naszego międzynarodowego badania postrzegania mediów sprzyjających integracji osób LGBTQ+ mają silne poglądy na temat potrzeby autentyczności w mediach i porzucenia stereotypów. We wszystkich grupach, w tym wśród osób, które nie identyfikują się jako LGBTQ+, unikanie stereotypów jest sposobem nr 1 na poprawę integracji w treści, a zaraz po nim potrzeba większej autentyczności i realizmu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, pobierz nasz ostatni globalny raport LGBTQ+.

Źródło

 12022międzynarodowe badanie postrzegania mediów sprzyjających integracji LGBTQ+

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.