02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Jak firmy wykorzystują kontrolę procesów reklamowych do pracy

3 minuty czytania | lipiec 2015 r.

Reklama jest z natury procesem twórczym, a kreatywność często kojarzona jest ze swobodnym podejściem do rozwoju idei i koncepcji. Realizacja tych pomysłów, jednak nie powinny być wolne formy. W rzeczywistości, badania pokazują, że kampanie reklamowe korzystają znacznie, gdy marketerzy używają ściśle kontrolowanego procesu wdrażania, aby pomóc im zmaksymalizować wyniki i zminimalizować straty.

Aby pomóc marketerom w realizacji procesów kampanii reklamowych, Dan Beltramo, EVP of Product Leadership w Nielsen, poprowadził niedawne webinarium z kilkoma ekspertami ds. marketingu, aby omówić koncepcję kontroli procesu reklamowego. Sesja dała również grupie możliwość podzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie spójnej wydajności kampanii.

Miej pod kontrolą proces reklamowy

Aby wygenerować spójną wysoką wydajność w całej organizacji, Beltramo podkreślił mocne strony kontroli procesu reklamowego. Realizacja procesu w organizacji nie jest nową koncepcją, jednak zastosowanie standardowego procesu do reklamy w celu zwiększenia efektywności jest nowym sposobem podejścia do realizacji kampanii.

Aby wdrożyć ten proces w całej organizacji, rozważ następujące kwestie:

 • Zacznij od zrozumienia, gdzie obecnie znajduje się Twój proces.
 • Wybierz zestaw metryk odpowiednich dla danego celu i konsekwentnie mierz je w każdej kampanii, którą prowadzisz.
 • Porównaj te metryki z wewnętrznym, obejmującym całą organizację benchmarkiem lub zewnętrznym, obejmującym całą branżę benchmarkiem.
 • Uzyskane dane powiedzą Ci nie tylko jak Twoja reklama robi, ale także jak konsekwentnie produkujesz te wyniki.
 • Szanse są te wyniki będą odkrywać pewne różnice w wydajności reklamy.
 • Podjąć działania w celu obniżenia wariancji poprzez dokręcenie procesu reklamowego-dig do dokładnie, jakie kroki organizacja podejmuje, lub nie, do realizacji kampanii reklamowych.
 • Zidentyfikuj kroki lub elementy kampanii, które wymagają poprawy, i poświęć czas na dokumentację i zastosowanie najlepszych praktyk. Robiąc to, pozwoli Ci stworzyć przemyślany, skalowalny proces wdrażania reklamy, która konsekwentnie generuje wysoką wydajność.

Skupiając się i dopracowując sposób generowania wyników, marketerzy mogą opracować jasno określone kroki i elementy kampanii, które pomogą im skupić się na realizacji konsekwentnie wysokowydajnych kampanii reklamowych.

Najlepsze praktyki procesu reklamowego

Wykorzystując wyniki badań Nielsen Digital Brand Effect w kategorii towarów pakowanych (CPG), Nielsen zidentyfikował Horizon Media i Collective jako firmy, które konsekwentnie prowadzą kampanie o wysokiej skuteczności. Biorąc pod uwagę ich osiągnięcia, kierownictwo każdej z firm podzieliło się najlepszymi praktykami w zakresie tworzenia i wdrażania procesów reklamowych, które niezawodnie przynoszą takie rezultaty.

Mary Shirley, SVP of Digital Media Activation w Horizon, podkreśliła znaczenie każdego etapu procesu reklamowego - planowania, wdrażania i udoskonalania. Mówi, że podczas fazy planowania Horizon odkrył, że kluczowe jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy kampanii tak wcześnie, jak to możliwe, aby zapewnić, że każda kampania jest przygotowana na sukces. Z jej doświadczenia wynika, że realizacja kampanii jest najbardziej efektywna, gdy cele związane z reklamą, planowaniem mediów i badaniami są zgodne. Ważne jest również, aby proces ten był na tyle elastyczny, aby uwzględnić niestandardowe elementy kampanii, które mogą wpłynąć na wydajność. Ogólnie rzecz biorąc, Horizon stale doskonali swój wewnętrzny proces poprzez dokumentowanie spostrzeżeń z każdej kampanii i dzielenie się najlepszymi praktykami w całej organizacji.

Gregory Friend, Senior Manager of Measurement Solutions & Insights w firmie Collective, podkreślił znaczenie zarządzania wiedzą w swojej organizacji w celu stworzenia silnych podstaw do wdrożenia procesu. Dzięki szczegółowemu procesowi analitycznemu, Collective może wykorzystać zarówno jakościowe, jak i ilościowe spostrzeżenia z poprzednich kampanii, aby poinformować o planowaniu i realizacji kampanii. Firma zachęca zespoły do zachowania ciekawości w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego kampanie przyniosły taki efekt, dzięki czemu wiedza ta jest stale rozwijana i wykorzystywana w przyszłych kampaniach. Uznając znaczenie współpracy i edukacji, firma Collective była w stanie opracować proces wdrażania, który zapewnił jej kampaniom sukces.

Aby uzyskać więcej informacji, posłuchaj ostatniego webinarium.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

 • Opinia konsumentów i mediów

  Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

 • NCSolutions

  Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.