02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Wydajność marketingu

Optymalizacja w czasie lotu jest kluczem do poprawy dostarczania reklam

4 minuty czytania | Naoki Munakata, Starszy Analityk Cyfrowy | Sierpień 2022

Wraz ze zniknięciem plików cookie stron trzecich, ważniejsze niż kiedykolwiek jest upewnienie się, że Twoje reklamy docierają do zamierzonej grupy docelowej.

Oprócz wykorzystania technologii cookieless delivery, ważniejsza niż kiedykolwiek jest możliwość dokładnego pomiaru efektywności reklam, aby potwierdzić, że dopasowujesz reklamy do właściwych odbiorców. Firma Nielsen przeprowadziła niedawno analizę 82 cyfrowych kampanii reklamowych 15 marek, aby potwierdzić, że dostarczenie właściwej reklamy do właściwej grupy odbiorców poprawi ROI, potwierdzając, że wskaźniki oglądalności są wczesnym wskaźnikiem wydajności kampanii.

Dla marketerów, którzy obawiają się zmniejszenia dokładności targetowania z powodu przyszłości bez ciasteczek, optymalizacja kampanii podczas lotu jest niezbędna do poprawy skuteczności dostarczania reklam i zwiększenia ROI. A każda optymalizacja zaczyna się od dokładnych pomiarów.

Wraz ze wzrostem liczby wyświetleń z podłączonych telewizorów w ostatnich latach, koszt za zakończoną odsłonę (CPCV) szybko staje się kluczowym KPI dla reklamodawców. Chociaż ta nowa metryka wprowadza dodatkową warstwę złożoności do pomiaru kampanii - łącząc współczynnikon-target1 i CPCV, które zazwyczaj są mierzone oddzielnie - oferuje również dodatkową możliwość poprawy kampanii. Obliczając i optymalizując wskaźnik CPCV2, marketerzy będą mogli poprawić oba wskaźniki.

Jako przykład rozważ kampanię skierowaną do mężczyzn w wieku 20-34 lat, składającą się z reklam cyfrowych umieszczonych na trzech witrynach w okresie 8 tygodni. Załóżmy, że po pierwszych dwóch tygodniach kampanii witryna 3 ma najniższy CPCV on-target. Pod względem on-target CPCV niższe koszty oznaczają bardziej efektywne reklamy, dlatego optymalizacje kampanii w locie powinny skupiać się na obniżeniu całkowitego CPCV. W przypadku naszego przykładu, cały on-target CPCV dla kampanii może zostać obniżony poprzez realokację całości lub części wydatków mediowych z witryn 1 i 2 do witryny 3 w drugiej połowie kampanii.

W rezultacie możliwe jest uzyskanie bardziej ukierunkowanych widzów do oglądania reklam wideo w ramach tego samego budżetu bez zwiększania kosztów mediów. W tym przykładzie, optymalizacja patrząc tylko na CPCV będzie realokować budżet do witryny 1 i przegapić okazję, aby uzyskać więcej docelowych odbiorców w pełni zobaczyć witrynę.

Wiedza na temat optymalizacji kampanii to dopiero pierwszy krok. Rzeczywiste wdrożenie zmian w locie może być wyzwaniem, ponieważ niektóre platformy mogą nie pozwolić na realokację budżetu po rozpoczęciu kampanii. Jednak nawet w kampaniach obejmujących witryny, dla których nie można zmienić budżetu po uruchomieniu, nadal można realokować te środki na kampanię do witryn, które osiągają dobre wyniki, lub rozdzielić je między ustawieniami dostarczania, jeśli w ramach jednej witryny używanych jest wiele ustawień.

Oprócz realokacji wydatków, reklamodawcy mogą modyfikować warunki dostarczania reklam w celu maksymalizacji tych dolarów. Na przykład, brak plików cookie stron trzecich może powodować niskie wskaźniki on-target dla niektórych kampanii. Zmieniając źródło danych w locie, możesz zwiększyć dokładność targetowania i dotrzeć do większej liczby swoich idealnych odbiorców.

Aby dotrzeć do większej liczby odbiorców docelowych i uzyskać wyższy zwrot z inwestycji, reklamodawcy muszą wykorzystać swoją kreatywność i dane, aby jak najlepiej wykorzystać wydatki marketingowe. I choć optymalizacja kampanii nie jest nową koncepcją, w obliczu przyszłości bez ciasteczek, reklamodawcy muszą dostosować sposób i sposób pomiaru, aby wyprzedzić zmiany w branży i konkurencję. 

Uwagi

1Stawka docelowa = Procent wszystkich wyświetleń, które dotarły do grupy docelowej.
2CV docelowe = koszt mediów / (liczba zrealizowanych odsłon wideo x stawka docelowa)
Przykład: Jeśli koszt mediów wynosi 10 000 USD i zrealizowano 10 000 odsłon docelowych, CPCV docelowe wynosi 1 USD.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń